Emissiemetingen vleeskuikens, regulier en BLk1ster (BO-43-101-099)

Project: LNV project

Project Details

Description

Naar aanleiding van o.a. de studie van Bos et al. (2023) naar de impact van de omschakeling in de vleeskuikensector van regulier naar Beter Leven keurmerk 1 ster (BLk1ster), is er behoefte aan op basis van metingen vastgestelde emissiefactoren voor ammoniak, fijnstof en geur uit stallen met vleeskuikens gehouden volgens de criteria van BLk1ster. Vanwege diverse veranderingen in met name het management bij reguliere vleeskuikens is er tevens de behoefte om ook bij deze productiewijze de emissies (opnieuw) te meten.

 

Voor het bepalen van de emissies van trager en sneller groeiende vleeskuikens zal gebruik worden gemaakt van een ‘beperkte case-control’ opzet. Hierbij worden, op zowel bedrijven met reguliere vleeskuikens als met BLk1ster vleeskuikens, metingen gedaan aan een beperkt aantal stallen bij de meest voorkomende emissiebeperkende maatregelen. Daarnaast worden er metingen gedaan aan vier stallen met reguliere vleeskuikens zonder een emissiebeperkend systeem (E 5.100). Deze zullen als (nieuwe) referentie dienen. Bij de metingen worden uitgebreide waarnemingen gedaan aan stal, dieren, ventilatie en strooisel (-kwaliteit/-samenstelling). Aanvullend aan de emissiemetingen met uitgebreide waarnemingen op de praktijkbedrijven, worden zgn. ‘pottenproeven' gedaan. Dit zijn proeven in afgesloten potten met strooiselmestmonsters om effecten van bepaalde invloedsfactoren of maatregelen op de ammoniakemissie/-vorming vast te leggen. Met behulp van de in totaal verkregen dataset worden emissie voorspellende rekenregels opgesteld om inschattingen te kunnen maken van de effecten van aanpassingen aan de houderijvormen, zodat niet telkens bij een aanpassing van het houderijsysteem en/of management de ammoniakemissie opnieuw dient te worden gemeten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/26