NAPRO Emissiemetingen stallen voor biologisch gehouden leghennen (BO-43-012.02-046)

Project: LNV project

Project Details

Description

Op basis van beschikbare meetgegevens in (inter)nationale literatuur is gekeken of het vaststellen van emissies van biologisch gehouden leghennen met eerder gerapporteerde metingen mogelijk is. Hierbij zijn alleen enkele Nederlandse studies gevonden, waarbij metingen zijn gedaan naar de emissie van ammoniak aan drie stallen (met een overdekte uitloop) en aan de vrije uitloop (twee locaties). Vanwege de verschillen tussen de drie stallen en het niet volledig voldoen aan het huidige meetprotocol, is het niet mogelijk om op basis van de gemeten waarden een emissiefactor voor ammoniak vast te stellen voor een stal met biologisch gehouden legpluimvee.

Conclusie van de studie is dan ook dat (aanvullende) metingen nodig zijn. Dit project voorziet in de uitvoering van deze metingen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20