Project Details

Description

De uitdaging voor dit project is om factoren in de voedselketen die een relatie hebben met zowel de gevaren als de beïnvloedende (onderliggende) factoren voor de gezondheid gerelateerd aan (nieuwe) contaminanten en pathogene micro-organismen goed in beeld te krijgen. Daarbij zullen ook data van de omgeving en het gedrag van actoren worden verzameld, gekarakteriseerd en gecategoriseerd en geïnterpreteerd worden om naderende (nieuwe) bedreigingen vroegtijdig te kunnen onderkennen en zo mogelijk te voorspellen, met het uiteindelijk doel om preventieve maatregelen te kunnen nemen en gezondheidsrisicos beter te kunnen beheersen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21