ELSA-scan en ELSA pop-up labs: betrouwbare AI voor verduurzaming van het voedselsysteem (BO-43-120.01-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit BO project organiseert stakeholder bijeenkomsten om met deze actoren een netwerk te vormen rond AI voor duurzame voedselsystemen. Enerzijds om hen te informeren over de ELSAspecten van AI en hun reflectie daarop te verrijken, anderzijds om inzichten bij hen op te halen om:

  1. een inclusieve visie te vormen op hoe AI kan bijdragen aan de realisatie van een duurzaam voedselsysteem en een innovatieagenda die de missie van de topsectoren rond de bijdrage van sleuteltechnologieën (ST1) aan de maatschappelijke uitdaging rond verduurzaming verrijkt en,
  2. twee instrumenten te vormen die ontwikkelaars van AI (bij de topsectoren en elders) helpen om de ELSAspecten van hun werk te herkennen en te adresseren. Die instrumenten zijn: een ELSA-scan om snel de Ethical Legal & Social Aspects (ELSA) van een AI applicatie in kaart te brengen, en pop-up ELSA labs die stakeholders in staat stellen te experimenteren met ELSAspecten van AI. Deze instrumenten zijn nodig voor de onderzoeksdiensten  van de hub.
StatusActive
Effective start/end date1/09/2231/12/23