Elasmobranch age estimation (KB-36-002-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Met dit project trachten we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de WOT door meer kennis te verkrijgen over de leeftijdsstructuur van elasmobranchen in de Noordzee. De verschillende roggenbestanden bevinden zich momenteel in ICES categorie 3 en advies is vaak gebaseerd op temporele trends uit survey data. Leeftijdsbepalingen kunnen essentiële informatie verschaffen over de status van een populatie en zijn dan ook vaak een belangrijke variabele in populatie-dynamische modellen voor bestandsbeoordelingen. Bestandsbeoordeling worden op hun beurt gebruikt om het paaibestand met bijhorende vangstadviezen en limieten vast te stellen. In dit project wordt de mogelijkheid van het conventionele aflezen van groeiringen op harde structuren evenals een lengte- frequentiemodel voor het schatten van groei onderzocht voor 2 commercieel roggensoorten. Daarnaast zal een koppeling gemaakt worden met het Onderzoeks-samenwerkings project Innorays, dat, in het KBWOT verkregen, leeftijdbepalingen zal toepassen in een populatie-dynamisch model om tot een verbeterede bestandsschatting te komen. Resultaten zullen worden gepresenteerd op relevante ICES werkgroepen en zullen gedeeld worden in relevante stakeholder fora (bijv. uitvoeringsagenda aanlandplicht en regionale adviesraden).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19