Eigen bijdrage en ketensamenwerking voor duurzaam en gezond (BO-43-109-013)

Project: LNV project

Project Details

Description

Ons voedselsysteem staat voor een aantal grote uitdagingen rondom duurzaamheid en gezondheid. De verandering naar een duurzamer model vraagt echter veel (systeem)innovatie, denkkracht en kost tijd en geld, vooralsnog komt de rekening daarvan vooral op het boerenerf en niet in de keten terecht. In het regeerakkoord staat dat de overheid bindende afspraken met ketenpartijen gaat maken om de positie van de boeren in de keten te versterken. Hierbij wordt uitgegaan van een niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de retail, waar mogelijk worden afspraken juridisch geborgd. Maar waar moeten de afspraken over gaan? Dit project beoogt antwoorden te geven op de vragen rondom de afspraken middels casestudies en diepte interviews. De bevindingen worden via drie webinars gedeeld en gevalideerd met de drie doelgroepen, respectievelijk boeren, ketenpartijen, beleidsmakers.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24