Efficiëntere monitoring van effecten op biodiversiteit bij verduurzaming van de landbouw (KB-36-004-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Behoud en herstel van biodiversiteit (soortenrijkdom) is niet alleen onderdeel van de nieuwe landbouwvisie van het kabinet maar ook een van de kerndoelstellingen in het BO-programma Kennisimpuls Groene Gewasbescherming. Binnen de casus Appelteelt wordt op de proeftuin Randwijk een integraal herontwerp van het teeltsysteem ( de cabrio-kap) getest, in vergelijking met een gangbaar referentieperceel. Naast verbetering van de plantgezondheid en de vermindering van de middelenafhankelijkheid zal de functionele en totale biodiversiteit in het nieuwe teeltsysteem bevorderd worden. Voor deze belangrijke prestatie index is een determinatie van de in het systeem aanwezige soorten nodig. Traditioneel gebeurd deze soortherkenning door individuele determinatie. Deze methode is echter tijdrovend, voorbehouden aan specialisten en duur. Een wetenschappelijk betrouwbare en tegelijkertijd tijds- en kosten efficiënte monitoring methode is dringend noodzakelijk.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van DNA-analyse bieden een kansrijk alternatief. Diversiteitsbepalingen op basis van zogenaamde DNA metabarcoding resulteren in kwalitatieve verschillen tussen behandelingen die overeenkomen met de conventionele methode. Dit maakt in potentie dezelfde interpretatie, op een veel kosten- en tijdsefficiëntere wijze, mogelijk.

In dit project richten we ons op de toepassing van DNA metabarcoding in de Nederlandse landbouw, waarbij de casus Appelteelt als eerste pilot dient. Resultaten uit de toetsontwikkeling en systeemaanpassing leggen de basis voor en brede toepassing in andere (landbouw) systemen in binnen- en buitenland, waar het meten van biodiversiteit als onderdeel van het onderzoek van belang is.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22