Effecten veranderend landgebruik op de mobilisatie van verontreinigingen en de doorwerking daarvan op hogere fauna (BO-11-006.03-003, BO-02-011-007, BO-02-004-031)

Project: EZproject

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/10

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.