Effecten van stikstofmaatregelen op gebiedsprocessen natuur (WOT-04-010-037.17)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het PAS heeft een positief effect gehad op de voortgang van de realisatie van het Natuurnetwerk, de hoofdstrategie van het provinciaal natuurbeleid. Vrijwel alle provincies realiseren de delen van de ontwikkelopgave voor het Natuurnetwerk die nodig zijn voor het PAS met voorrang en treffen daar de benodigde herstelmaatregelen.

De huidige stikstofcrisis en het wegvallen van de PAS zal gevolgen hebben voor de uitvoering van het natuurbeleid in provincies en gebiedsprocessen. Maar wat betekent dit voor de aanpak van deze gebiedsgerichte processen? Komt er een nieuw focus op meer integraal gebiedsgericht beleid of gaat het vooral om sectorale stikstofmaatregelen die op gebeidsniveau uitgewerkt worden. En wat zijn de gevolgen voor de huidige gebiedsprocessen waarin het Natuurnetwerk wordt gerealiseerd?   

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/20