Effecten van stikstofmaatregelen op gebiedsprocessen natuur (WOT-04-010-037.17)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2014 hebben Rijk en provincies de afspraken over het natuurbeleid tot en met 2027 neergelegd in het Natuurpact. Na de stikstof crisis van 2019/2020 is het Rijk in 2020 gekomen met de structurele aanpak stikstof om daarbij zowel het herstel van Europees beschermde natuurgebieden een impuls te geven en ook de stikstofuitstoot op deze gebieden te verminderen.

 

In dit project gaan we in op de (mogelijke) gevolgen van de stikstofaanpak van het Rijk en het Programma Natuur van Rijk en IPO. Daarbij focussen we ten eerste  op de gevolgen van de nieuwe nadruk op centrale regie in deze beleidstrajecten op de eerdere decentralisatieafspraken van het Natuurpact. Ten tweede gaan we in op de gevolgen van dit nieuwe beleid voor de uitvoering van het bestaande natuurbeleid op provinciaal en gebiedsniveau.

 

Het doel van deze inventarisatie en analyse is om in de volgende lerende evaluatie Natuurpact (door PBL en WUR) rekening te kunnen houden met deze nieuwe ontwikkelingen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21