Effecten op waterorganismen in kader van NL en EU toelating (BO-43-011.01-001, BO-20-002-001)

Project: EZproject

Description

 

In het project wordt gewerkt aan een aantal onderwerpen, namelijk toxico-kinetische en toxico-dynamische modellen (TK/TD), validatie van de getrapte benadering voor de chronische risicobeoordeling met speciale aandacht voor herbiciden en waterplanten, en een beslisboom voor sedimentorganismen. Ten behoeve van de evaluatie van TK/TD modellen zal in 2019 vooral gewerkt worden aan de parameterisatie van DEBtox. In de recent gepubliceerde EFSA opinie over TK/TD modellen is geconstateerd dat DEBtox modellen in potentie zeer geschikt zijn voor de chronische risicobeoordeling van tijd-variabele blootstelling en waterfauna maar dat er nog te weinig uitgewerkte voorbeelden zijn voor directe implementatie in officiële guidance, dit in tegenstelling tot het gebruik van GUTS TK/TD modellen voor de acute risicobeoordeling. Voor evaluatie van DEBtox zullen 2 lange-termijn experimentele datasets gegenereerd worden voor twee soorten evertebraten en twee gewasbeschermingsmiddelen. Met betrekking tot de chronische risicobeoordeling van herbiciden zal het onderzoek in de SETAC Werkgroep Plants (Glyceria maxima met looptijd 2016 2019) worden gecontinueerd. Er zal gewerkt worden aan de eindrapportage voor de totale ring-test. De ring-test wordt uitgevoerd met 14 deelnemende laboratoria binnen Europa. Verder zal in het project chronische risicobeoordeling in het kader van de validatie van de getrapte benadering voor herbiciden gewerkt worden aan een vergelijking van de eindpunten door ons afgeleid voor de 1e (standaard test organismen) en 3e (mesocosms) trap in de risicobeoordeling voor herbiciden met gegevens uit eenzelfde exercitie uitgevoerd door UBA in Duitsland. Er bestaan verschillen tussen de data die NL en DE hanteren. Hiervoor is meer tijd nodig voor een goede analyse. Deze vergelijking is belangrijk in het licht van de discussie die daarover in Europa is ontstaan. Ook zal in 2019 verder gewerkt worden aan het kalibreren/valideren van de EFSA beslisboom voor benthische organismen in sediment door het gereed maken van de publicaties daarover. Binnen het project vervalt in 2019 de bijdrage aan het EFSA PPR Panel en EFSA werkgroepen op het gebied van milieurisicos van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in water, omdat de termijn van deelname van Theo Brock in het PPR panel na 9 jaar is beëindigd en nog geen activiteiten in aan waterorganismen-gerelateerde EFSA werkgroepen zijn voorzien.

 

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/19