Project Details

Description

De biodiversiteit van het zoöplankton in Nederlandse grote wateren als Waddenzee en IJsselmeergebied wordt niet gemonitord, terwijl het zoöplankton een zeer belangrijke component vormt in het goed functioneren van aquatische ecosystemen. Binnen de WUR worden verschillende meetmethoden ontwikkeld die toepasbaar gemaakt kunnen worden voor een kosten-effectieve monitoring van het zoöplankton. Gedacht kan worden aan toepassing van hydro-akoestiek, beeld-analyse en eDNA technieken. Deze nieuwe technieken worden hier verder ontwikkeld, getest en boordeeld op toepasbaarheid.

Doel van het project is kennis te ontwikkelen voor biodiversiteitsmonitoring van zoöplankton in de Waddenzee en grote zoete wateren. Daarnaast kan de kennis toepast gaan worden voor andere wateren (Delta, zee, meren) en andere groepen van organismen (bv. fytotoxinen producerende algen, vis).

Het te onwikkelen meet- en analyse programma kan ingezet worden bij het ontwikkelen en beoordelen van effectieve maatregelen in relatie tot natuurinclusieve activiteiten, zoals aquacultuur, visserij (vis en schelpdieren) en natuurontwikkeling.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22