Ecosystem Restoration in Nederland (t2) (BO-11-011.01-068)

  • Broekmeyer, Mirjam (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Nederland is ondertekenaar van de Convention on Biological Diversity (CBD) en de EU-Biodiversiteitstrategie 2020. In beide verdragen is een doel opgenomen van herstel van aangetaste ecosystemen. Doel 2 van de EU-biodiversiteitsstrategie luidt daarbij:

 

“By 2020, ecosystems and their services are maintained and enhanced by establishing green

infrastructure and restoring at least 15% of degraded ecosystems”.

 

Behoud van biodiversiteit en herstel van ecosystemen is op Europees niveau noodzakelijk. Maar hoe kan Nederland het 15% hersteldoel het beste invullen, gegeven de typisch Nederlandse situatie? Welke visies zijn er in Nederland op ecosysteemherstel? Op welke manieren wordt nu al invulling gegeven aan ecosysteemherstel? En welk kansen zien verschillende stakeholders in de toekomst hiervoor? En zijn al deze ideeën en plannen toepasbaar in Nederland, gezien de decentralisatie van het natuurbeleid en in het licht van de Rijksnatuurvisie?

In 2020 zal Nederland als lidstaat aan de Europese Unie, zowel als aan de CBD, moeten aangeven hoe men aan het 15% hersteldoel gewerkt heeft. Vanuit beide verdragen liggen er evenwel geen harde verplichtingen tot het behalen van specifieke doelen.

 

Dit project geeft een advies over de (relatieve) kansrijkdom van verschillende manieren om in Nederland invulling te geven aan het 15% hersteldoel van de CBD en de EU-biodiversiteitsstrategie.

 

Het project zal eind 2014 worden afgerond

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14