Ecosystem acoustics (KB-36-002-004, KB-24-005-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ecosysteem Akoestiek is een meerjarig project om de bij WMR aanwezige kennis op gebied van monitoring door middel van hydroakoestiek strategisch te verbeteren en te ontwikkelen. (1) Multi Beam Echo Sounder data worden geanalyseerd met het doel de soort-specifieke morfologische gegevens te vergelijken met de standaard Single Beam data die gebruikt worden voor bestandsschattingen. (2) Gearchiveerde HERAS data worden geanalyseerd voor het verbeteren van akoestische soortherkenning.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.