Duurzaamheidsvraagstukken in de Nederlandse biobased ketens (BO-20-012-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

De vergelijking van duurzaamheidsimpact tussen verschillende toepassingen (bijvoorbeeld biobrandstoffen versus bioplastics) geeft belangrijke informatie om toekomstige beleidskeuzes op te baseren. Duurzaamheidsvragen spelen op dit moment vooral een rol bij energieproductie op basis van groene grondstoffen. In dat perspectief is het ook wenselijk om te anticiperen op vragen over duurzaamheid van andere toepassingen van biomassa, zoals biobased producten. In voorgaande Beleidsondersteunende projecten is gekeken naar mogelijke productieketens en gebaseerd op koolhydraten en op natuurlijke oliën. Hiervoor zijn voor een klein aantal gewassen drie producten op verschillende trappen van de piramide met elkaar vergeleken op hun score voor broeikasgasuitstoot, niet-hernieuwbaar energie gebruik en landgebruik. Dit geeft inzichtelijke informatie over de achterliggende effecten van de keuze om dit soort grondstoffen in te zetten voor producten of voor energie/transportbrandstoffen, waarbij inzet voor producten er binnen beide studies beter uitkomt. (zie ook de toegevoegde appendix)

 

Voor ondersteuning van het biobased economy beleid is het echter noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in de duurzaamheidseffecten die liggen onder de keuzes die binnen het cascademodel (de biobased piramide) worden gedaan, met andere woorden:

 

-       Levert kiezen voor producten boven in de piramide (dus meer hoogwaardige producten) een duurzaamheidswinst op en waarbij is deze duurzaamheidswinst het grootst.

 

-       Zijn er algemene regels uit af te leiden die kunnen helpen bij het verder vormgeven van het biobased econonmy beleid, welke markten en technologieën moeten vanuit dit oogpunt worden gestimuleerd.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/14