Duiding kansen van nieuwe veredelingstechnieken voor verduurzaming landbouw (BO-43-011.04-003, BO-43-011.04-007)

Project: LNV project

Project Details

Description

Monitoring en duiding van snelle wetenschappelijke ontwikkelingen in technieken voor plantenveredeling ten behoeve van het voeren van een Europese dialoog, nationale beleidsadvisering en publiekscommunicatie.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.