Draagvlak door dialoog (BO-22.04-001-004)

 • van der Peet, Geert (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

De ‘license to produce’ voor de Nederlandse varkensketen kan volgens de agenda van de Topsector Agri&Food alleen behouden blijven als de maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken worden opgelost en een open dialoog tussen ondernemers en de (lokale) samenleving wordt gevoerd. De varkensvleesketen streeft naar een situatie waarin haar activiteiten maatschappelijk worden gewaardeerd, zowel nationaal als lokaal. Boeren, buren en burgers respecteren elkaars belangen. De onderzoek aanpak rondom dit thema is sterk verbonden met andere activiteiten die gelieerd zijn aan ‘Maatschappelijke waardering’, zoals activiteiten in het kader van het Verbond van Den Bosch, de ZLTO aanpak ‘ondernemen met buren’, de Limburgse aanpak ‘zo ziet Limburg dieren’ of de slotverklaring van het Brabantberaad ‘Zorgvuldige Veehouderij’.

 • Vanuit de opdrachtgever is de eerste helft benut om de opdracht aan te scherpen
 • De opdracht wordt uitgevoerd op lokaal niveau en moet leiden tot een toolbox die helpt bij het voeren van een omgevingsdialoog’
  • Uiterst praktisch beschreven
  • Met bij voorkeur digitale ondersteuning
  • die verbinding tot stand brengt tussen gevoel, kennis en waarden
  • inspeelt op het wegnemen van ‘het geïnstitutionaliseerde wantrouwen’ bij de burger. Dit kan zijn wantrouwen van de burger in de veehouder; maar ook wantrouwen in de overheid (boer wil voldoen aan wensen van burgers, maar krijgt overheid niet mee)
 • niet bij voorbaat een grote campagne
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/14