Draagkracht mariene ecosysteem (BO-43-116.01-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

In het eerste jaar zal een scoping studie worden uitgevoerd, waarmee de ontwikkel prioriteiten voor het beleid vorm gegeven worden. Hierin wordt de mogelijkheid tot de ontwikkeling van draagkracht indicatoren  en toepasbaarheid in een afwegingskader voor mariene productie (voedsel) productie, natuurontwikkeling en trade-offs opgenomen.

 

Na de scoping studie (jaar 2-4) zal gewerkt worden aan de inhoudelijke invulling van de impact op draagkracht op lokale, regionale en Noordzee schaal. Hierbij wordt vorm gegeven aan een afwegingskader voor mariene productie en natuurontwikkeling. Op basis van de resultaten uit de scoping studie zal worden bepaald of model ontwikkeling, modelleerwerk, contextueel onderzoek of empirische metingen het meeste resultaat bereiken.

Dit zal in het werkprogramma 2022-2024 worden ingevuld.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24