Doelmatigheid agroforestry en landschapselementen (BO-43-104-025)

Project: LNV project

Project Details

Description

De uitkomsten van deze studie vormen de input voor LNV om de doelmatigheid van inzet van middelen voor agroforestry en landschapselementen te kunnen verantwoorden. In dit onderzoek staat dan ook het kwantificeren van de ecosysteemdiensten van agroforestry en landschapselementen en de bijbehorende kosten en baten centraal. Een beoordeling van de bruikbaarheid van bestaande ecosysteem rekenmodellen en onderliggende data vormen een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Daarnaast zijn de mogelijke verschillen tussen de vormen van agroforestry punt van aandacht. Tot slot wordt er ook gekeken naar de invloed contextuele verschillen op de doelmatigheid van agroforestry en landschapselementen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24