Digital Conservation (KB-36-003-026)

Project: LNV project

Project Details

Description

De afgelopen decennia hebben een ongelofelijke digitale en technologisch ontwikkeling laten zien. De 'information age' is ook volop doorgedrongen in het veld van natuurbeleid en beheer en heeft recentelijk geleid tot nieuwe concepten zoals: Natuur 2.0 (Büscher 2014), Technological Nature (Kahn et al. 2009) en Digital Conservation (Arts et al., 2015).

Er is een groeiend besef DAT technologie van invloed is op de relatie tussen mens en natuur. Het ontbreekt echter veelal nog aan inzicht HOE dit precies van invloed is en WAT daar de (mogelijke) consequenties van zijn. 
Sommige deskundigen benadrukken het gevaar van een 'extinction of experience' waarbij technologie en digitale ervaringen in toenemende mate het directe contact met natuur zullen verdringen. Anderen schetsen ook een ontwikkeling waarin technologie de natuurervaring mogelijkerwijs zal transformeren. 

In dit project proberen we meer grip te krijgen op de vraag hoe (digitale) technologie de relatie tussen mens en natuur beïnvloedt en welke mogelijke kansen en bedreigingen dat met zich mee brengt. '.

We starten met een literatuurreview waaruit we actuele vragen en aandachtspunten identificeren. Deze bevindingen toetsen en verrijken we mbv. Experts van binnen en buiten de WUR. Op basis daarvan willen we komen tot een Kennisagenda van actuele en relevante vraagstukken in dit domein. 

Aansluitend zullen we een verdiepend onderzoek in gang zetten op één of meerdere van de meest relevante vraagstukken.

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.