Dierenwelzijn: Bedwelmen en doden van vis (BO-43-023.02-001, BO-20-010-047)

Project: EZproject

Description

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat het van belang is dat de visserijsector een slag maakt in de richting van duurzame, maatschappelijk geaccepteerde en gewaardeerde producten, en productiemethoden. Binnen een dergelijke duurzame ontwikkeling valt ook dierenwelzijn. Ongerief tijdens het doden van gevangen vissen kan worden verminderd door deze dieren te verdoven voorafgaand aan het doden.

In het project worden specificaties opgesteld voor het elektrisch verdoven van met name platvissen en kabeljauw, en het doden van deze verdoofde dieren aan boord van zeevissersschepen. Platvissen en kabeljauwen zijn belangrijke demersale vissoorten. Met het oog op de verschillen tussen verwerkingsruimtes aan boord van schepen, is het van belang om specificaties op te stellen voor een modulaire opzet voor verdoven en doden. Binnen het project zal er geen bedrijfsklare apparatuur worden gebouwd of aangeschaft; hiervoor is een vervolgtraject nodig.

Abstract

Given societal developments, there is a need for the fishing industry to become more sustainable with regard to technologies used on-board to process captured fish.

Animal welfare is one of the themes of sustainability. Discomfort during processing on-board can be minimized by stunning fish prior to killing them.

 

Within the framework of this project we will establish specifications for electrical stunning of captured demersal finfish and killing them on-board. It is known that available space for processing on-board may differ substantially amongst fish vessels. Hence, the established specifications will be focused on a modular approach for electrical stunning followed by killing. Within the framework of this project no equipment suitable for use in a commercial setting will be constructed or purchased. For construction or purchase of equipment a follow up is needed.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/19