Project Details

Description

Detectie en diagnostiek richten zich op risicostoffen/particles, pathogenen en de herkomst van voedsel(grondstoffen). De behoefte aan ontwikkeling van nieuwe diagnostiek wordt gedreven door vragen van de overheid (nieuwe wetgeving, internationale verdragen, nieuwe doelmoleculen), de industrie (sneller, vroeger in de productieketen, toepasbaar door niet-technisch geschoold personeel) en door het opkomen van nieuwe sensorconcepten die verdere toetsing en toepassing in het voedseldomein vragen. De behoefte aan nieuwe diagnostiekmethoden wordt verder gedreven door nieuwe maatschappelijke trends: nieuwe herkomst van voedselgrondstoffen door internationalisering, circulaire productiesystemen en daardoor nieuwe contaminanten, nieuwe ziektes en plagen door klimaatverandering, opduikende fraudes, nieuwe behoeftes van mondige consumenten. Dit alles benadrukt het grote maatschappelijke belang om de veiligheid en kwaliteit van voedsel(productie) te monitoren, Wat hiervoor nodig is, zijn slimme, betaalbare oplossingen voor het meten van de kwaliteit van voeding op alle mogelijke plaatsen in de productie- en verwerkingsketen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.