DFI-SFI-18001 Setting up SFI collaborations between WFBR and companies way of working with SMEs " (BO-61-001-015, BO-44-005-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

De vragen van bedrijven worden door experts van Wageningen Research beantwoord in rechtstreeks contact met de expert(s) van het bedrijf. De vragen, antwoorden en resultaten van de technologische studies worden zoveel mogelijk met elkaar gedeeld middels bijeenkomsten, waarvan het merendeel op locatie bij de bedrijven. Over een aantal onderwerpen worden review presentaties gegeven om de bedrijven over de laatste stand van zaken te informeren.

Naast de kennisontsluiting en de technische studies heeft Wageningen Research in dit project de Verwaardingstool ontwikkeld. Met deze experttool is het mogelijk een goede eerste inschatting te maken van de kosten (opslag, transport, processing) en mogelijke opbrengsten (eindproduct, marktprijzen) om een bepaalde reststroom te verwaarden.

De manier van samenwerking in het consortium maakt efficiënte kennisontsluiting mogelijk, waarbij de bijeenkomsten bij uitstek momenten zijn voor de partners om met elkaar te discussiëren over betere verwaarding van de reststromen.

Er zijn inmiddels rapporten over drie verdiepende studies verschenen:
1) extractie van waardevolle componenten,
2) gemeten inhoudsstoffen van een specifieke reststroom
3) eigenschappen en mogelijke verwaardingen van diverse groente en fruit reststromen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20