DFI-AF-18012 DIAAS bepaling met invitro digestie (BO-62-102-001, BO-46-003-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit project is een integratie van WUR- en TNO-expertise. Het wordt gefinancierd uit het budget voor het Dutch Food Initiative dat door LNV beschikbaar is gesteld in de periode 2018 t/m 2021 in verband met de integratie van 40 voormalige TNO-medewerkers van TNO-Zeist in januari 2018. De methode van aminozuur analysis is opgezet door een voormalige TNO medewerker met apparatuur van WUR. Doordat de methode nu werkzaam is en ook in andere projecten gebruikt kan worden, wordt de integratie van TNO-WUR expertise bevorderd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.