De relatie tussen kringlooplandbouw, bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten: de Noardelike Fryske Walden als inspirerend voorbeeld.

  • Sonneveld, Marthijn (PI)

    Project: Staff

    Project Details

    StatusFinished
    Effective start/end date1/06/1131/05/12