Data Exchange Services (KB-33-012-007)

  • Janssen, Henk (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om de mogelijkheden van datasets volledig te benutten is het noodzakelijk om de data zo te presenteren dat ze makkelijk kunnen worden ontsloten, afgestemd op de behoefte van de gebruiker.

Feit is echter dat de diversiteit van de geproduceerde data in Wageningen groot is. Het doel van het project Data Exchange Services is om een prototype neer te zetten van een systeem dat relevante datasets van en voor de Wageningse “research community” ontsluit en online presenteert.

In 2018 is een 1ste prototype van de Data Exchange Services operationeel gemaakt, mbv een mix van bestaande Open Source en commerciële producten (GeoNetwork, CKAN, Docker, Open Shift). Het prototype implementeert metadata harvesting componenten, en zoek functionaliteit. Alles draait binnen de bestaande WUR-infrastructuur. Dit prototype is een 1ste stap in het aanbieden van Data Exchange Services via een portaal, die het mogelijk maakt om rijke metadata toe te voegen aan datasets en om deze datasets te delen tussen gebruikers binnen Wageningen als ook daarbuiten. Deze datasets ondersteunen de gebruiker tijdens het hele onderzoeksproces, van het verzamelen van data tot analyse, en worden aangeboden volgens het FAIR data publishing principe.

StatusFinished
Effective start/end date1/06/1831/12/18