Data en kennis raamwerk duurzaam landgebruik (KB-12-001.01-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit project beoogt in beeld te brengen welke kennis en welke data en modellen nodig zijn om afwegingen te kunnen maken in relatie tot duurzaamheid van landgebruik. Daarbij kijken we vooral naar prestatie-indicatoren op het gebied van milieu en klimaat (broeikasgasemissies en emissies van nutriënten naar grondwater en oppervlaktewater) en economie (zoals inkomen en werkgelegenheid).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/14