Project Details

Description

In dit project werken we met vier use cases in agrifood.

- Het creëren van evidence-based en gepersonaliseerde voedingsadviezen.

- Automatische verzameling van gegevens over voedselfraude en voedselveiligheid.

- Toezicht op boerderijen en slachthuizen betreffende zoönoseverwekkers.

- Ontwikkeling van geharmoniseerd en efficiënt onderzoek voor consumenten en voeding, bijvoorbeeld via enquêtes.

Het ontwerp van de Metadata Library voor modellen en datasets is vastgesteld. Een kernfunctionaliteit van elke nieuwe onderzoeksinfrastructuur is het ondersteunen van onderzoekers bij het vinden van datasets en modellen die door anderen zijn gemaakt. In overeenstemming met de FAIRification-richtlijnen zijn de geselecteerde metadatavelden gekoppeld aan standaard vocabulaires.

De use case digitaal dieetadvies richt zich op het ontwikkelen van een 'demonstrator'. Gegeven een consumentenprofiel, -levensstijl, en allergieën, genereert het systeem een gezond en acceptabel alternatief dieet. We hebben contact met twee grote bedrijven over hoe deze onderzoekstool voor consumentenadvies in praktische toepassingen kan worden gebruikt .

We hebben het voedselfraude-model verbeterd en drie nieuwe gegevensbronnen toegevoegd , gebaseerd op literatuuronderzoek. Het automatisch ophalen van gegevens met behulp van de open source software KNIME is gerealiseerd voor drie Europese databases. De industrie is geïnteresseerd in het automatisch ophalen van gegevens en het nieuwe voedselfraude-model.

We zijn begonnen met het ontwikkelen van modellen voor machinaal leren om datagestuurde selectie van varkensbedrijven te ontwerpen voor surveillance in slachthuizen. We richten ons op het monitoren van antibioticaresistentie (monsters genomen bij slachthuizen) en we delen de gegevens met NWVA en RIVM.

Het ontwerp van het Consumer Data Platform is opgesteld op basis van de FAIR principes. Als een use case voor het platform is een consumentenonderzoek-instrument opgezet. Dit instrument genereert gestandaardiseerde vragen voor consument gerelateerde onderwerpen. De tool ondersteunt het semiautomatisch genereren van een vragenlijst (via een smartphone of desktop-oplossing).

We hebben de resultaten bij verschillende gelegenheden en conferenties gepresenteerd aan industriële bedrijven en onderzoekers.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21