D1 Stimuleren implementatie van maatregelen bij boeren (BO-53-002-037, BO-53-002-015)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project genereert in samenspraak met stakeholders inzicht in mogelijk prikkels voor gedragsverandering bij landgebruikers en onderzoekt welke interne prikkels zoals houding, perceptie, gevoeligheid voor sociale druk een rol spelen bij beslissingen door ondernemers en onderzoekt verder welke externe omstandigheden van invloed zijn op ondernemers in landbouw. In aansluiting bij kennisverspreiding in anders projecten wordt gevraagd hoe erfbetreders en professionals in de omgeving van boeren een rol kunnen spelen. En het project verkent de interesse bij marktpartijen en overheden om te investeren in incentives voor bodem-C, de voorwaarden daarbij en de vraag welke instrumenten en partijen het meest kansrijk zijn.
Het project werkt een methodiek uit om koolstofvastlegging te waarderen (wetenschappelijk voldoende robuust en met voldoende maatschappelijk draagvlak). Tevens wordt een methodiek voor C-vastlegging verkend inclusief de eventuele en acceptabele grondslag voor verwaarding (inclusief baseline, additionaliteit, voorkomen dubbeltellingen) die passen bij de methodiek van bijvoorbeeld de Green Deal Nationale Koolstofmarkten inclusief de governance die effectieve borging biedt. Er wordt een daadwerkelijk systeem met incentives voor bodemkoolstof opgezet in samenwerking met een mogelijk consortium van private en publieke partijen die in 202  aan de slag zouden willen met C-certificaten en/of andere incentives.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21