Cumulatieve effecten van menselijke activiteiten (BO-43-116.01-007, BO-43-021.02-029)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de komende decennia zijn veel nieuwe activiteiten (o.a. energietransitie) gepland terwijl recente beoordelingen laten zien dat de meeste ecologische doelstellingen niet gehaald worden. Die veelheid aan activiteiten zorgt er voor dat de complexiteit van de vragen toeneemt en dat meer integrale benaderingen nodig zijn voor een adequate beleidsadvisering. Cumulatieve effecten beoordelingen zijn een onmisbaar onderdeel van dergelijke benaderingen en bedoeld om op een meer strategisch en sector-overschrijdend niveau het operationeel sector-specifiek beheer richting te geven. Omdat de meeste ecologische doelstellingen (bv KRM) gelden voor regionale wateren  (bv. Noordzee) is er voor de ontwikkeling van een cumulatieve effecten beoordeling gekozen aan te sluiten bij lopende internationale initiatieven middels de ICES WGCEAM (Working Group on Cumulative Effects Assessment Approaches in Management). Bedoeling is de NL behoefte om cumulatieve effecten in de advisering mee te nemen (bv bij ruimtelijke ordening op zee) aan te laten sluiten met het internationale proces binnen ICES.  In het eerste jaar van dit projectplan zal de uitkomst van de ICES WGCEAM gepresenteerd en bediscussieerd worden met verteenwoordigers van de Nederlandse ministeries (LNV, I&M) wat dan weer de basis zal vormen voor de verdere ontwikkeling van van een cumulatieve effecten beoordeling en de daarvoor benodigde kennisbasis.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24