Culturele identiteit (WOT-04-011-037.10, WOT-04-011-037.06)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project heeft als doel om de betekenis van culturele identiteit voor natuurbeleid en beheer in beeld te brengen en hanteerbaar te maken voor het beleid aan de hand van literatuuronderzoek en gesprekken met deskundigen. Op basis van literatuuronderzoek en een werksessie met deskundigen in 2018 zullen de begrippen rond culturele identiteit in 2019 nader worden ingevuld en afgebakend in relatie tot elkaar en het (maatschappelijk draagvlak voor) natuurbeleid en -beheer. In de afsluitende fase zal het onderzoek zich richten op het hanteerbaar maken van de betekenis van culturele identiteit voor natuurbeleid en -beheer en op het identificeren van onderzoeksvragen en het uitwerken van een voorstel voor een onderzoeksagenda. De bevindingen van dit project worden vastgelegd in een WOt Technical Rapport en een wetenschappelijke pubkicatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19