Coordination and communication (KB-25-006-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

Vanuit de One-Wageningen gedachte wordt de samenwerking tussen sciencegroepen aangezwengeld en waar die al bestaat, versterkt. Dit vraagt om koppelen van personen in werkplannen, gezamenlijke visie ontwikkeling, uitwisselen van data en inzichten en ontwikkeling van een gezamenlijke business propositie. Niet alleen tussen research instituten, maar ook tussen research instituten en leerstoelgroepen wordt overlegd hoe samenwerking en nieuwe thema's vorm kunnen krijgen ten behoeve van meer kennis en toepassing ervan rondom metropolitane vraagstukken en in samenwerking met stedelijke actoren.

Als tweede worden relaties met stedelijke actoren aangehaald of ontwikkeld. Daarbij wordt ook ingezet op PR activiteiten en communicatie via ondermeer kranten, websites en blogs.

Internationaal wordt ondermeer de Habitat III conferentie aangewend om op het thema duurzame en leefbare steden Wageningen Universiteit en Research te profileren. Twee coordinatoren gaan naar Quito met een tentoonstelling.

Contacten met stedelijke actoren worden ontwikkeld: bedrijven/topsectoren, NGOs, lokale, regionale, nationale, internationale overheden. Daarbij staat de vraagarticulatie centraal om met name de vraaggeorienteerde kennisontwikkeling voorop te stellen.

Verslaglegging richting Concernraad en richting EZ valt ook onder de taken van de coordinatoren. Ook nemen zij deel in de reguliere coordinatoren overleggen, waarbij samenwerkingsmogelijkheden tussen WUR programma's ook worden verkend. Evenals het financiele en administratieve beheer van de programma-middelen. Daaronder behoort ook de aansturing van de projectleiders. Dit project vormt een geheel met het coordinatie project vanuit het WR thema.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/18