Contributions of the bioeconomy to the EU Green deal: A food-water-climate-biodiversity perspective (KB-33-000-028)

Project: EZproject

Project Details

Description

De duurzaamheidseffecten van de Green deal van de EC (Frans Timmermans) zullen binnen de EU een leidende agenda zijn voor de nabije toekomst om het eerste klimaatneutrale continent te worden. EU-vertegenwoordigers stellen dat we een duidelijke visie nodig hebben over de mogelijke bijdrage van de bio-economie aan de Green Deal. Dat betekent het transformeren van de landsector en het nemen van maatregelen in de landbouw, bosbouw, zee, wetlands en bio-energie door het produceren van hernieuwbare bioproducten en op die manier zou de landsector op een haalbare en duurzame manier ongeveer 30% van de wereldwijde mitigatie die nodig is in 2050 kunnen bijdragen (Roe et al. 2019). In dit verband benadrukte John Bell (EU-directeur bio-economie, landbouw, voedsel, scheepvaart) ook de rol van bosbouw. De bio-economie (inclusief e, g, bosbouw) moet van niche naar norm wat betreft decarbonisatie gaan en een eerlijke en rechtvaardige economie opbouwen. De vraag is welke rol de bio-economie, duurzaam zou moeten en kunnen spelen, bij behoud biodiversiteit, het koolstofarm maken van de economie en een betere manier van leven (people, planet, profit, de SDG's)? Wat is bijvoorbeeld de impact van natuurbehoud, klimaatbeperking of gezonde voeding op water en voedselzekerheid?

Een geïntegreerde beoordeling van klimaat, voedsel, water, biodiversiteit, gezondheid en technologie is nodig om het volledige duurzaamheidsbeeld te krijgen.

 

De WUR kan deze vragen op dit moment voor de EU en andere klanten echter niet op een geïntegreerde manier aanpakken. We hebben alleen gefragmenteerde tools, zoals MAGNET (agrovoedingsproductie, -handel en de broeikasgasbalans), BIOSPACS (verschillende dieetopties, wat er moet worden geproduceerd en enkele vereiste inputs), MITERRA (broeikasgasbalans van landbouwbodems), EFISCEN (EU-koolstofbalans in bos- en bosbodems), LPJmL (wereldwijde dynamische vegetatie, gewasproductie en hydrologie) en iCLUE (gedetailleerde voorspelling van veranderingen in landbedekking). Het ontbreken van hun integratie belemmert een geïntegreerde beoordeling van mitigatiestrategieën.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20