Consumer Value (BO-43-110-012, BO-43-001.01-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de transitie naar gezonde en duurzame circulaire economie zijn zowel veranderingen nodig in de productie als in de consumptie. Op dit moment zijn er volop activiteiten aan productie zijde en ook is circulaire economie een onderwerp van discussies bij experts, overheid en ngos. Echter de rol van consumenten is cruciaal, maar eerste onderzoeksbevindingen leren dat Nederlandse consumenten nog weinig beeld hebben bij circulaire producten (Sijtsema et al., 2020).

 

In dit project staat het verder en beter begrijpen van consumentenbeelden rondom circulaire producten en het betrekken van consumenten bij innovaties t.b.v. of initiatieven in de kringlooplandbouw centraal.

Het doel van het gehele project is om handvaten te ontwikkelen die beleidmakers en/of bedrijven kunnen inzetten om kringlooplandbouwperspectieven aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de consument. In 2021 is het specifieke doel om samen met de consument een deel van het innovatietraject in de kringlooplandbouw te doorlopen en daarvan te leren voor vervolg innovaties.

 

Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • In 2019 is de beleving van consumenten van kringlooplandbouw verkend in kwalitatief onderzoek.
  • In 2020 is m.b.v. vragenlijst inzicht verkregen in hoe consumenten aankijken tegen de verschillende elementen van de meetlat kringlooplandbouw en in welke fase van gedragsverandering de consumenten zich bevinden t.a.v. een aantal duurzame gedragingen.
  • In 2021 worden in co-creatiesessies consumenten betrokken bij enkele stappen in het innovatieproces t.b.v. enkele kringlooplandbouw initiatieven.

 

Onderzoeksopzet

In deze studie gaan we voor één of twee initiatieven in de vorm van enkele co-creatie sessies met zowel participatie van experts als consumenten een aantal stappen in van het innovatietraject doorlopen. Gezamenlijk zullen de participanten onderdelen verkennen en selecteren wat de best passende oplossingen zijn.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21