Consumer Value (BO-43-001.01-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de transitie naar gezonde en duurzame circulaire economie zijn zowel veranderingen nodig in de productie als in de consumptie. Op dit moment zijn er volop activiteiten aan productie zijde en ook is circulaire economie een onderwerp van discussies bij experts, overheid en ngos. Echter de rol van consumenten is cruciaal, maar nu nog beperkt en in onderzoek onderbelicht.

Het doel van het project is om samen met de consument een deel van het innovatietraject in de kringlooplandbouw te doorlopen en daarvan te leren voor vervolg innovaties. Doel wordt nog bepaald met de opdrachtgever, het zou ook kunnen zijn dat er een kwantitatieve studie wordt gedaan naar consumentendoelgroepen op basis van duurzaamheidsgedrag en attituden. Dit levert aanknopingspunten hoe deze consumentengroepen te betrekken in de kringlooplandbouw.

Inzichten uit de verkennende KB studie Total use naar consumentenperceptie van circulaire economie en aantal voedsel gerelateerde initiatieven worden benut bij de onderzoeksopzet.

In deze studie gaan we voor één of twee initiatieven in de vorm van enkele interactieve sessies met zowel participatie van experts als consumenten een aantal stappen in van het innovatietraject doorlopen. Gezamenlijk zullen de participanten onderdelen verkennen en selecteren wat de best passende oplossingen zijn.

Deze consument georiënteerde aanpak draagt bij aan het vormgeven van het initiatief om tot een acceptabel concept te komen. Daarnaast zullen de ervaringen en inzichten vertaald worden naar handvaten/check list voor Circular Food Design.

Mocht er gekozen worden voor doelgroep invulling dan zal er op basis van bestaande vragenlijsten ene kwantitatief consumentenonderzoek met vragenlijsten worden gedaan waarmee er doelgroepen bepaald worden.

 

 

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20