Connecting WOFOST and W-FLOW for integrated modelling of hydrology and agricultural production systems (KB-35-008-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

De water-food-energy nexus beschrijft het spanningsveld tussen water beschikbaarheid, voedselproductie en energie waarbij vraagstukken in samenhang moeten worden opgelost. Voor het evalueren van interacties tussen water beschikbaarheid en voedselproductie is het gebruik van modellen onontbeerlijk omdat deze de effecten van ingrepen (landgebruik) of ontwikkelingen (klimaat) integraal kunnen schatten en de interacties kunnen laten zien. In dit project gaan we expertise uit Wageningen op het gebied van gewasmodellen (e.g. WOFOST) koppelen aan hydrologische expertise van Deltares op het gebied van waterbeschikbaarheid en hydrologie. Beide modellen worden internationaal gebruikt voor van operationele toepassingen in de landbouw en hydrologie. De grootste taak is de koppeling van een punt model (WOFOST) aan een ruimtelijk model (W-FLOW) en de technische en thematische uitdagingen die daar bij komen kijken. Technisch gezien zal er gebruik worden gemaakt van een BMI (basic model interface) koppeling waardoor de modellen gegevens kunnen uitwisselen. Hierbij zal WOFOST bodemvochtschattingen uit W-FLOW gebruiken terwijl W-FLOW de bladindex, verdamping en bewortelingsdiepte uit WOFOST terugkrijgt.

Op basis van de resultaten van dit project moet duidelijk worden wat de technische mogelijkheden/beperkingen zijn om deze koppeling te realiseren. Daarnaast moet er een helder inzicht hebben in de voordelen van de koppeling in het beantwoorden van kennisvragen en toepassingen vanuit de markt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19