Connect challenge (KB-35-008-008)

Project: LNV project

Project Details

Description

Wat is er in tien jaar tijd veranderd in de manier waarop we groeien, produceren, verwerken, transporteren, bereiden en consumeren? En wat is er veranderd in de manier waarop deze activiteiten onze samenleving, inkomens, milieu en klimaat beïnvloeden na de COVID-19 pandemie die ons in 2020 treft?

Wereldwijd worden mensen beïnvloed door de manier waarop ze toegang hebben tot voedsel, de manier waarop ze voedsel consumeren of de manier waarop ze de impact van hun gedrag op de economie, het milieu en de samenleving ervaren. Kwetsbaarheden en dilemma's die al aanwezig zijn worden blootgesteld en verergerd door COVID-19. In hoeverre kan ons toekomstige voedselsysteem deze uitdagingen het hoofd bieden? En wie moet worden betrokken bij de uitvoering en ondersteuning van de veranderingen die we nodig hebben?

In deze challenge roepen wij studenten van Wageningen University & Research op om na te denken over de noodzakelijke veranderingen in het voedselsysteem en over een manier om deze veranderingen in het voedselsysteem te visualiseren om andere mensen te overtuigen om te ondersteunen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.