Condities Natuurinclusieve maatschappelijke initiatieven en instrumenten maatschappelijke betrokkenheid (WOT-04-010-034.47)

Project: EZproject

Project Details

Description

Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur is een onderwerp dat in de Balans van de Leefomgeving 2018 opgepakt wordt. Hierin zijn de inzet van instrumenten en de condities voor transitie rondom natuurinclusiviteit belangrijke issuesIn 2017 zijn twee interne notities opgeleverd voor de achtergrondstudie maatschappelijke betrokkenheid bij de Balans van de Leefomgeving 2018. In 2018 worden deze interne notities opgewerkt tot technical reports. Deze rapporten worden eind maart opgeleverd. Ten behoeve hiervan zal een actualisering en een beperkte verdieping plaatsvinden met enkele interviews en input van respondenten en worden enkele voorbeelden van Green Deals uitgewerkt. Bovendien zal meegedacht worden met het schrijfteam van de betreffende achtergrondstudie (tevens de leden van de begeleidingscommissie van dit project) in het formuleren van conclusies, boodschappen en / of handelingsopties. Dit behelst tevens het reageren op concepten van de achtergrondstudie. Dit zal ook met name in de periode januari maart plaatsvinden met mogelijk uitloop tot en met juli 2018.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18

Research Output

Open Access
Open Access