Commissie deskundigen meststoffenwet (BO-43-012.02-003, BO-20-004-013)

Project: EZproject

Description

Het mestbeleid van de Nederlandse regering is beschreven in de Meststoffenwet. De Meststoffenwet reguleert de stikstof- en fosfaatstromen in de Nederlandse landbouw. Vanwege veranderend beleid en door veranderende omstandigheden en inzichten dient de Meststoffenwet steeds te worden aangepast. Daarbij dienen ook de aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits te worden herzien.

De Commissie van Deskundigen Meststoffen geeft wetenschappelijke adviezen aan het ministerie van LNV over onderwerpen gerelateerd aan de meststoffenwet en het mest- en ammoniakbeleid. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/20