Commissie Deskundige Meststoffenwet (WOT-04-008-031.01, WOT-04-008-023, WOT-04-008-002, WOT-04-003-008)

Project: EZproject

Description

Het mestbeleid van de Nederlandse regering is beschreven in de Meststoffenwet. De Meststoffenwet reguleert de stikstof- en fosfaatstromen in de Nederlandse landbouw. Vanwege veranderend beleid en door veranderende omstandigheden en inzichten dient de Meststoffenwet steeds te worden aangepast. Daarbij dienen ook de aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits te worden herzien. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) adviseert het ministerie van LNV over gewenste aanpassingen van aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits in de Meststoffenwet. De CDM levert verschillende soorten producten: rapporten, notities, briefadviezen en reviews. De adviezen, beoordelingen en onderbouwende rapporten/notities van de CDM worden naar de directeuren van directies PAV en DAK gestuurd. Alle adviezen en rapportages zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website www.cdm.wur.nl

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/20