NAPRO Combi-wassers - vervolgonderzoek naar verbeterde ammoniak- en geurverwijdering (BO-43-012.02-044)

  • Melse, Roland (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2017 is een steekproef uitgevoerd door bij 50 luchtwassers in de praktijk een onaangekondigde meting van het geur- en ammoniakrendement uit te voeren. In het onderzoek werden zowel chemische wassers, biowassers als combi-wassers betrokken.

De opvallendste bevinding is dat het geurrendement en ammoniakrendement van de combi-wassers beduidend lager waren dan verwacht. Het geurrendement van de combi-wassers (29 stuks) bedroeg gemiddeld 40%, terwijl dit volgens de Rgv 75 tot 85% zou dienen te bedragen. Voor ammoniak werd een rendement van gemiddeld 59% gevonden, terwijl dit volgens de Rav 85% dient te bedragen. Voor de combi-wassers geldt dat de procesparameter pH en/of EC zich voor 2/3 van het aantal wassers (20 stuks) buiten de toegestane range bevond. Voor de combi-wassers waarvan de pH en de EC zich wel in de vereiste range bevonden (9 stuks), was het geur- en ammoniakverwijderingsrendement zelfs nog lager met gemiddeld 26% resp. 44%.

Dit cervolgonderzoek richt zich op verkrijgen van kennis voor het beantwoorden van twee hoofdvragen:

  1. Hoe kan het NH3-rendement van de in bedrijf zijnde combi-wassers in Nederland verbeterd worden.
  2. Hoe kan het geur-rendement van momenteel gebruikte combiwassers in Nederland verbeterd worden.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20