Colistine resistentie Enterobacteraceae (KB-21-006-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

Eind 2015 is voor het eerst een overdraagbare vorm van colistine resistentie gerapporteerd in landbouwhuisdieren en humane patiënten uit China. Ondertussen is het voorkomen van dit type resistentie wereldwijd beschreven en komt het ook in Nederland voor in bacteriën uit de darmen van kippen, kalkoenen en vleeskalveren en op verschillende soorten vlees (vooral kip en kalkoen). Er is op dit moment nog onvoldoende informatie beschikbaar om een inschatting te kunnen maken van de risicos op verspreiding van het colistine resistentie gen (genaamd mr-1) van landbouwhuisdieren via de voedselketen (vlees) naar de mens.

Alle colistine resistente bacteriën met dit nieuwe type resistentie, die in 2016 in andere, lopende projecten worden verzameld, zullen worden gekarakteriseerd. Ten eerste zal van alle verzamelde bacteriën worden vastgesteld waar het resistentie gen zich bevind (op een plasmide of op het chromosoom van de bacterie). Wanneer de resistentie zich op een plasmide bevind, dan zullen bepaalde eigenschappen van het plasmide verder worden onderzocht. Daarnaast zal met moderne technieken de volledige DNA volgorde van de bacterie stammen worden geanalyseerd, waarbij de meeste aandacht uit zal gaan naar de bestudering van de aangrenzende gebieden van het colistine resistentie gen.

De kans dat een bepaald resistentie gen zich kan verspreiden hangt af van de mate van voorkomen, maar ook van het gemak en de snelheid waarmee de eigenschap overgedragen kan worden van de ene bacterie naar de andere. Op basis van bovenstaande onderzoek zal meer informatie worden verzameld over de genetische omgeving van het colistine resistentie gen, waardoor een betere inschatting kan worden gemaakt over de kans dat een dergelijk resistentie gen zich via de voedselketen kan verspreiden van dier naar mens (of in andere richtingen).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18