Cockle mortality and growth (KB-36-002-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ieder voorjaar schat WMR de omvang van het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren. De bestandsopname in het voorjaar wordt geëxtrapoleerd naar het geschatte bestand op 1 september, welke wordt gebruikt als basis voor het visserij quotum. Hierbij wordt gerekend met gemiddelde waarden voor groei en sterfte gedurende de zomer. Deze waarden zijn vastgesteld in de periode 1992-2000 in de Oosterschelde en Westerschelde. In de hete zomers van 2018 en 2019 was de sterfte uitzonderlijk hoog waardoor het bestand op 1 september is overschat. Dit zou consequenties kunnen hebben voor scholeksters indien het visserij quotum niet naar beneden bijgesteld zou worden. Dergelijke extreme zomers kunnen we vaker verwachten als gevolg van klimaatverandering. Omdat de huidige groei en sterfte mogelijk al afwijken van de waarden die in de periode 1992-2000 zijn vastgesteld, en om in te kunnen schatten hoe klimaatbestendig de bestandsschatting voor september is, wordt voorgesteld om opnieuw groei en sterfte gedurende de zomermaanden te onderzoeken voor kokkels in de Waddenzee en Oosterschelde. Dezelfde methodiek wordt gebruikt als in de periode 1992-2000. Nieuw is toevoeging van de Waddenzee, welke voor het eerst mogelijk maakt om te onderzoeken of er consequente verschillen zijn in groei, overleving en aanwas tussen Waddenzee en Oosterschelde. Of de resultaten leiden tot een aanpassing van de extrapolatie zal binnen WOT Schelpdieren worden vastgesteld. Omdat observaties over meerdere jaren nodig zijn wordt een 3-jarig programma voorgesteld (zo kan ook wintersterfte bepaald worden) waarbij ieder jaar al een waardevolle toevoeging aan de bestaande dataset is.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21