COÖRDINATIE THEMA NATUURINCLUSIEVE VISSERIJ (BO-43-023.02-000)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het ministerie van LNV heeft behoefte aan kennis dat ondersteuning biedt bij het maken van beleidskeuzes. Er zijn om deze redenen middelen beschikbaar gesteld aan Stichting DLO om het ministerie te voorzien van kennis/ onderzoek rondom visserij en aquacultuur. Deze middelen worden ingezet voor het beantwoorden van beleidsondersteunende vragen. De middelen voor visserij en aquacultuur zijn opgenomen in het beleidsondersteunend onderzoeksthema BO-43-023.02 Natuurinclusieve visserij. Rondom deze middelen is coördinatie en communicatie van cruciaal belang.

Het doel van dit project is:

  • Coördineren van het onderzoek van thema BO-43-023.02 Natuurinclusieve visserij
  • Uitvoeren van het relatiebeheer van thema BO-43-023.02 Natuurinclusieve visserij
  • Communiceren van het onderzoek naar het ministerie van LNV    

De coördinatie van de verschillende onderzoeken vindt plaats door continue monitoring van de financiële projectresultaten. Daarnaast door monitoring op de cohesie tussen projecten ten behoeve van het gehele thema en efficiënt verloop van het onderzoek. Afstemming van de inhoudelijke voortgang van de projecten gebeurt in gesprekken met de betrokken projectleiders. Het relatiebeheer krijgt vorm door regelmatig contact tussen contactpersonen van het Ministerie van LNV en de clusterleider van Wageningen UR. Eenmaal per jaar wordt, indien gewenst, een middag georganiseerd om de resultaten van de onderzoeken de presenteren aan de betrokken beleidsdirecties.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20