Climate Smart Forestry (BO-43.10-005-022)

Project: LNV project

Project Details

Description

Climate-smart forestry (CSF) heeft tot doel bossen te creëren die productief zijn, bestand zijn tegen de toename van de droogte bij klimaatverandering, en die koolstof opslaan in bomen en in de bodem om de klimaatverandering te vertragen. Het doel van dit project is om de effecten van droogte en door het beheer gecontroleerde bosdichtheid op de bosproductiviteit, de veerkracht van bossen en de koolstofopslag van bossen in bomen en bodems te kwantificeren. We gebruiken een bosexperiment op meerdere locaties dat 15 percelen van> 1 ha beslaat (respectievelijk 5 voor beuken, grove den en Douglas), met 4 behandelingen voor de opstanddichtheid (controle, 20% bomen verwijderd, 80% bomen verwijderd, kaalkap) in elk plot. Hier zullen we effecten van opstanddichtheid en droogte op de groei en overleving van bomen, en op C-input, C-output en C-opslag in bomen en bodems kwantificeren. We zullen deze informatie gebruiken om een 3D bosmodel te ontwikkelen en te valideren, dat de reacties van bomen en bodems op de productiviteit, veerkracht en koolstofopslag van hele bossen opschaalt. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/24