Chlamydia in pluimvee (WOT-01-002-005.13)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project wordt onderzocht wat de genetische variatie is van in het veld gevonden Chlamydia’sMet deze informatie kan worden ingeschat welke stammen relevant zijn. Deze stammen willen we isoleren en gebruiken in een infectiemodel. In dit infectiemodel wordt onderzocht:

-       Via welke routes kan pluimvee worden geïnfecteerd?

-       Waar vindt replicatie plaats?

-       Hoe verspreidt de bacterie zich door het lichaam?

-       Zijn deze stammen pathogeen in pluimvee of leiden ze tot productieverlies?

-       Hoe en hoelang worden deze stammen uitgescheiden?

-       Wordt een serologische respons opgewekt?

-       Wat is de transmissie van deze stammen?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.