Chemische stoffen in voeding (KB-33-012-015)

Project: EZproject

Project Details

Description

Modellen kunnen worden verfijnd met bijvoorbeeld data over de verandering van chemische concentraties door proces-stappen zoals bijvoorbeeld koken van voedsel, of kennis over het gebruik van pesticiden in de landbouw. WUR ontwikkelt in samenwerking met RIVM het MCRA 9 systeem, een on-line data en modellen platform voor risico-beoordeling van chemische stoffen in voeding.

Overheden (nationaal, EU) en andere stakeholders (private sectoren, NGOs) hebben behoefte aan beter toepasbare methoden voor de risicobeoordeling van chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld pesticiden.

Door het beschikbaar komen van steeds meer en betere data kunnen risicobeoordelingen van chemische stoffen veel realistischer worden uitgevoerd. Het organiseren en verbinden van benodigde data in toepasselijke probabilistische modellen vereist een flexibel en geavanceerd data en modellen-platform. Hieraan wordt gewerkt in diverse projecten samen met het RIVM, zoals o.a. het EU project EuroMix. In dit KB project is het web-interface van het MCRA 9 platform verbeterd waarmee beschikbare data optimaal georganiseerd worden ten behoeve van de risicoberekeningen. MCRA 9 zal in 2019 worden opgeleverd.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/06/1831/12/18