Research Output

2015

Nitrogen excetrion factors of livestock in the European Union: a review

Velthof, G. L., Hou, Y. & Oenema, O., 2015, In : Journal of the Science of Food and Agriculture. 95, 15, p. 3004-3014

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

34 Citations (Scopus)
2012

30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid

Schils, R. L. M., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 143 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissiefactoren voor huisvesting en mestopslagen

Groenestein, C. M., 2012

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest in de periode 1990 - 2010

van Bruggen, C., 2012

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

A model for inventory of ammonia emissions from agriculture in the Netherlands

Velthof, G. L., van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W. & Huijsmans, J. F. M., 2012, In : Atmospheric Environment. 46, p. 248-255

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

59 Citations (Scopus)

Commissie van Deskundige Meststoffenwet: Jaarverslag 2012

Velthof, G. L., 2012, 18 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

Velthof, G. L., 2012

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Synthese monitoring mestmarkt 2006-2011

de Koeijer, T. J., Luesink, H. H. & Daatselaar, C. H. G., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-rapport; no. 119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest, 1990-2008 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 110 p. (WOt-werkdocument; no. 250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 251)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijlage bij brief 11/N&M0036

Oenema, O., 2011

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bijlage bij brief 11/N&M0063 / 14 december 2011

Oenema, O., 2011, Wageningen: Alterra.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische analyse van de mestmarkt; Opties voor het stimuleren van innovaties

de Hoop, D. W., Bunte, F. H. J., Blokland, P. W., van Kernebeek, H. R. J., Vrolijk, H. C. J., Luesink, H. H. & de Koeijer, T. J., 2011, Den Haag: LEI, onderdeel Wageningen UR. 57 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruiksnorm voor brouwgerst

Oenema, O., 2011, WOT N&M / CDM.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar 2009 in het derogatiemeetnet

Zwart, M. H., Daatselaar, C. H. G., Boumans, L. J. M. & Doornewaard, G. J., 2011, Bilthoven: RIVM. 93 p. (RIVM rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; no. 680717022/2011)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mest in najaar bij Winterkoolzaad

Oenema, O., 2011, WOT N&M / CDM.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Monitoring mestmarkt 2010; Achtergronddocumentatie

Luesink, H. H., Blokland, P. W. & Bosma, J. N., 2011, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 161 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

N&M0064 , Review praktijkproef

Oenema, O., 2011

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Synthese monitoring mestmarkt 2006-2010

de Koeijer, T. J., Hoogeveen, M. W. & Luesink, H. H., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-rapport; no. 116)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning grootschalige toepassing van mineralenconcentraten in Nederland : effecten op nutriëntenstromen en emissies

Lesschen, J. P., Staritsky, I. G. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Alterra. 110 p. (Alterra-rapport; no. 2247)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Beoordeling rapport 'BEX jongveeopfokbedrijven' : bijlage bij brief "BEX jongveeopfokbedrijven'

Sebek, L. B. & Derks, T., 2010, S.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Beoordeling Rekenprogramma ‘ BEX Zoogkoeien’ : bijlage bij brief BEX zoogkoeien

Aarts, H. F. M., 2010, S.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Estimation of plant-available nitrogen in soils using rapid chemical and biological methods

Velthof, G. L. & Oenema, O., 2010, In : Communications in Soil Science and Plant Analysis. 41, 1, p. 52-71

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

9 Citations (Scopus)
Open Access
46 Citations (Scopus)

Synthese monitoring mestmarkt 2009

Hoogeveen, M. W. & Luesink, H. H., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-rapport; no. 112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

“Beoordeling voorgesteld forfait P-vastlegging opfokzeugen”

Animal Sciences Group (ASG), 2010, S.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2009

Advies Bemonstering Bodem

Oenema, O., 2009, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Advies bemonstering bodem voor differentiatie van fosfaatgebruiksnormen

Ehlert, P. A. I., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 51 p. (WOt-werkdocument; no. 150)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : jaarverslag 2008

Velthof, G. L., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 19 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : jaarverslag 2009

Velthof, G. L., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : jaarverslag 2010

Velthof, G. L., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar 2007 in het derogatiemeetnet

Zwart, M. H., Doornewaard, G. J., Boumans, L. J. M., van Leeuwen, T. C., Fraters, B. & Reijs, J. W., 2009, Bilthoven: RIVM. 83 p. (RIVM rapport; no. 680717008/2009)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar 2008 in het derogatiemeetnet

Zwart, M. H., Daatselaar, C. H. G., Boumans, L. J. M. & Doornewaard, G. J., 2009, Bilthoven: RIVM. 97 p. (RIVM rapport; no. 680717014/2010)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatregelen om ammoniakemissie bij bovengronds toedienen van mest te beperken

Tamminga, S., Sebek, L. B. J., Bussink, W., Huijsmans, J. F. M., van Pul, A. & Velthof, G. L., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Management of nitrogen inputs on farm within the EU regulatory framework

ten Berge, H. F. M. & van Dijk, W., 2009, York, UK: International Fertiliser Society. (Proceedings of the International Fertiliser Society; no. 654)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Methodiek voor berekening van ammoniakemissie uit de landbouw in Nederland

Velthof, G. L., van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W. & Huijsmans, J. F. M., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 180 p. (WOt-rapport; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring mestmarkt 2008 : achtergronddocumentatie

Luesink, H. H., Blokland, P. W., Bosma, J. N. & Hoogeveen, M. W., 2009, Den Haag: LEI Wageningen UR. 129 p. (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring mestmarkt 2009 : achtergronddocumentatie

Luesink, H. H., Blokland, P. W. & Bosma, J. N., 2009, Den Haag: LEI Wageningen UR. 136 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nitrates directive requires limited inputs of manure and mineral fertilizer in dairy farming systems

Schröder, J. J., Aarts, H. F. M., van Middelkoop, J. C., Velthof, G. L., Reijs, J. W. & Fraters, B., 2009, Wageningen: Plant Research International. (Report / Plant Research International; no. 222)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen : Versie 2009

van den Born, G. J., Luesink, H. H., Verkerk, H. A. C., Mulder, H. J., Bosma, J. N., de Bode, M. J. C. & Oenema, O., 2009, Wageningen: Wageningen UR. 52 p. (WOt-werkdocument ; no. 166)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Actualisatie stikstofbemestingsadviezen rozen

Oenema, O., 2008, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bemesting, meststofbenutting en opbrengst van productiegrasland en snijmais op melkveebedrijven

Aarts, H. F. M., Daatselaar, C. H. G. & Holshof, G., 2008, Wageningen: Plant Research International. 50 p. (Rapport / Plant Research International; no. 208)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Brief: BIN-2 Rapportage

Oenema, O., 2008, WOT Natuur en Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Landbouwkundige gevolgen van het aanscherpen en differentiëren van fosfaatgebruiksnormen voor de melkveehouderij

Aarts, H. F. M., den Boer, D. J., van Middelkoop, J. C. & Oenema, J., 2008, Wageningen: Plant Research International [etc.]. 46 p. (Rapport / Plant Research International; no. 166)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mestmarkt 2009-2015 : een verkenning

Luesink, H. H., Blokland, P. W. & Mokveld, L. J., 2008, Den Haag: LEI. 75 p. (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring mestmarkt 2006, achtergronddocumentatie : deelrapportage in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007

Luesink, H. H., Blokland, P. W., Bosma, J. N., Mokveld, L. M. & Hoogeveen, M. W., 2008, Den Haag: LEI. 159 p. (Rapport / LEI : Werkveld Milieu, natuur en landschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access