BwN Marker Wadden (KB-36-003-015, KB-24-001-025)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het onderzoek van Wageningen Environmental Research en Wageningen Marine Research (WENR en WMR) richt zich op de bijdrage van de Marker Wadden aan de voedselbeschikbaarheid voor vis-, benthos- en plantenetende vogels, binnen en in de omgeving van de Marker Wadden. Er zal onderzocht worden:

  • wat het belang is van verschillende habitats rond de eilanden van de Marker Wadden
  • en op welke wijze door gebruik van verschillende materialen het belang van deze habitats voor vogels in en om de Marker Wadden vergroot kan worden.
Ecoshape-project

Het onderzoek wordt uitgevoerd als een Ecoshape-project in de periode 2018-2020. De inhoud van het onderzoek wordt beschreven in het Plan toegepast onderzoek KIMA van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. De uitvoering van het project onder Ecoshape-voorwaarden vraagt om een eigen bijdrage. De eigen bijdrage van Wageningen Environmental Research en Wageningen Marine Research komt uit dit project. Het huidige KB project maakt dus onderdeel uit van een groter geheel.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.