BwN Mangroveherstel Indonesië (KB-36-003-012, KB-24-001-016)

Project: EZproject

Project Details

Description

De noordkust van Java kampt met massale kusterosie, en onderstroming veroorzaakt door mangroven-ontbossing en niet-duurzame aquacultuur en grondwateronttrekking. Op plekken zijn er reeds kilometers land in de zee verdwenen. Landbouw en aquacultuur, de voormalige bronnen voor de lokale economie zijn onmogelijk geworden en de lokale gemeenschappen zijn ontwricht. Traditionele ingrepen zijn kostbaar en ondoeltreffend en leveren geen brede milieu en maatschappelijke ecosysteemdiensten.

 

Als deel van een Nederlands consortium van waterdeskundigen en kennisinstituten en Indonesische partners draagt IMARES bij aan de ontwikkeling van een innovatief kustherstelproject gebaseerd op mangroveherstel bij de stad van Semarang, aan de noordkust van Java. Dit wordt bereikt door integratie van mangroveherstel met kleinschalige "zachte" bouwkundige ingrepen en duurzaam landgebruik.

 

Er wordt door de WUR bijgedragen ondermeer aan a) de verduurzaming van de vis en garnalenteelt, b) het testen en beoordelen van materialen voor constructie zachte bouwkundige structuren, c) monitoring van herstel van mangrovebossen en de visserij, d) de ontwikkeling van duurzame alternatieve inkomstenbronnen voor de lokale bevolking, e) het opstellen van nieuwe richtlijnen voor mangrove herstelprojecten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19