Building beneficial microbial consortia to improve host performance and health (KB-37-004-033)

Project: EZproject

Project Details

Description

De landbouw moet overschakelen naar een duurzamere voedselproductie om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en impact op het milieu te minimaliseren, maar tegelijkertijd voedselzekerheid te waarborgen. Om ziekteuitbraken tegen te gaan, worden er antibiotica gebruikt in dierlijke productiesystemen en chemische gewasbeschermingsmiddelen in de plantenteelt. Verder wordt groei gestimuleerd via het gebruik van krachtvoer in de veehouderij en minerale meststoffen in de plantenteelt. Deze chemicaliën hebben echter ongewenste neveneffecten op het milieu en de gezondheid van mens en dier door ophoping en verspreiding van resistenties. Zowel zaailingen als jonge dieren beginnen hun leven onder strikt hygienische omstandigheden om uitbraken van besmettelijke ziektes te voorkomen. Microbiologisch gezien zijn dit ‘lege’ ecosystemen waardoor ze vatbaarder zijn voor ziekte uitbraken. Door toediening van een symbiotisch rationeel ontwikkeld microbioom (ROM) aan jonge dieren of zaden/zaailingen kan de groei van pathogenen worden geremd en wordt de opname van voedingsstoffen verbeterd. Het ontwerpen van ROMs is een nieuwe wetenschappelijke uitdaging. Voor de ontwikkeling van ROMs wordt een bottom-up benadering gebruikt, gebasseerd op kennis verkregen uit natuurlijke microbiomen. Microbiomen zijn gedefinieerd als microbiële gemeenschappen  die duidelijk begrensde habitats bezetten en bijdragen aan ecosysteem functies via activiteiten van de afzonderlijke soorten en hun interacties met gastheer/ omgeving. Via het ontwerpen van ROMs wordt er ook nieuwe fundamentele kennis verkregen over microbiële stabiliteit en microbiële netwerken in natuurlijke ecosystemen. Daarom, is het algemene doel van dit project om symbiotische ROMs te ontwikkelen die er voor zorgen dat jonge dieren en zaailingen gezond blijven, waardoor er minder antibiotica, pesticiden, en meststoffen hoeven te worden gebruikt wat nodig is voor een duurzamere voedselproductie. De voordelen van ROMs wordt besproken met verschillende stakeholders om acceptatie van nieuwe op-microbioom-gebasseerde producten te vergroten bij producent, consument en registratie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22